[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 21، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 ) ::
جلد 21 شماره 6 صفحات 647-656 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای اعضای تیم درمان: روانسنجی روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای و پایلوت آن
فاطمه کشمیری*
گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران. دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران ، keshmiri1395@gmail.com
چکیده:   (1008 مشاهده)
زمینه و هدف: توسعه آموزش و ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای در سیستم‌های آموزش علوم پزشکی در جهت ارائه بهتر خدمات سلامت اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای اعضای تیم درمان در اورژانس با استفاده از روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای انجام شده است. در این مطالعه روانسنجی روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای (روایی، پایایی و تحلیل عاملی تاییدی) نیز انجام شده است.
روش­ها: مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در دو فاز انجام شد. در فاز اول، روایی محتوایی، صوری و سازه‌ای روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای تایید شد. این ابزار شامل 17 گویه در شش بعد اساسی همکاری بین حرفه‌ای شامل ارتباطات، همکاری، نقش و مسئولیت، کارتیمی، همکاری با بیمار و خانواده وی و مدیریت تعارض است. پایایی روبریک با استفاده از انسجام درونی و تکرارپذیری (با استفاده از رویکرد آزمون- بازآزمون در دو هفته متوالی) بررسی شد. تحلیل عاملی تاییدی از روش برآوردیابی ML از نرم افزار EQS استفاده شده است. در فاز دوم ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای از طریق مشاهده مستقیم اعضای تیم درمان بخش اورژانس (شامل 70 نفر از دستیاران، کارورزان و پرستاران) انجام شد. همچنین همکاری بین حرفه‌ای اعضای تیم درمان با استفاده از آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) آنالیز و از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه بین گروه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: با توافقِ کلیه شرکت کنندگان (18 نفر از اعضای هیئت علمی آموزش پزشکی، آموزش پرستاری و متخصصین بالینی) روایی محتوایی و صوری ابزار تایید شد (CVR> 0/49، 0/70<CVI). پایایی ابزار نیز با آلفای کرونباخ =0/89 و ICC=0/80 تایید شد. مقدار شاخص‌های GFI و AGFI برابر 0/9 گزارش شد. مقدار شاخص CFI برابر 0/967 و مقدار شاخص RMSEA برابر 0/06 با فاصله اطمینان 90 درصد به شکل (0/073– 0/047) تعیین شد. مقدار شاخص 195/78=χ2 با درجه آزادی 104=df بود (P<0.001). همچنین شاخص 1/88= X2/df گزارش شد. لذا ساختار روبریک با 17 سوال در 6 حیطه تایید شد. میانگین عملکرد اعضای تیم درمان بخش اورژانس (شامل 70 نفر از دستیاران، کارورزان و پرستاران) با میانگین (17/53) 63/35 گزارش شد. تفاوت معنی داری بین عملکرد سه گروه (پرستاران، کارورزان پزشکی و دستیاران) وجود داشته است (P=0.03).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد نمرات همکاری بین حرفه‌ای شرکت کنندگان در سطح پایین تر از حد مورد انتظار تعیین شد. پیشنهاد می‌گردد به منظور بهبود همکاری بین حرفه‌ای در بین ارائه دهندگان خدمت در محیط مورد بررسی، دوره‌های آموزش دانشگاهی و آموزش مداوم به صورت بین حرفه‌ای برنامه ریزی و اجرا گردد. باتوجه به تایید روایی و پایایی روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای، می‌توان در سنجش همکاری بین حرفه‌ای شرکت کنندگان از روبریک استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: کارتیمی، همکاری بین حرفه‌ای، روایی، پایایی، روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای.
متن کامل [PDF 981 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: 1397/8/30 | پذیرش: 1398/8/8 | انتشار: 1398/9/11
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Keshmiri F. Assessment of the interprofessional collaboration of healthcare team members: validation of Interprofessional Collaborator Assessment Rubric (ICAR) and pilot study. J Mil Med. 2019; 21 (6) :647-656
URL: http://militarymedj.ir/article-1-2085-fa.html

کشمیری فاطمه. ارزیابی همکاری بین حرفه‌ای اعضای تیم درمان: روانسنجی روبریک سنجش همکاری بین حرفه‌ای و پایلوت آن. مجله طب نظامی. 1398; 21 (6) :647-656

URL: http://militarymedj.ir/article-1-2085-fa.htmlدوره 21، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله طب‌نظامی Journal Mil Med
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4162