:: دوره 15، شماره 4 - ( زمستان 1392 ) ::
جلد 15 شماره 4 صفحات 273-279 برگشت به فهرست نسخه ها
سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی
مهدی عجم، جمیل صادقی فر، مینا انجم شعاع، سعید محمودی، حسن هنرور، سید میثم موسوی*
مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران- گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، m-mousavi@razi.tums.ac.ir
چکیده:   (12488 مشاهده)

اهداف: با تعیین شکاف کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط مراکز درمانی می‌توان زمینه مناسب را برای تدوین برنامهها و پروژه‌های بهبود فراهم نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه مراجعین به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل به انجام رسید.

روش‌ها: در مطالعه‌ای توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نفر از بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان صحرایی شهید علمی زابل، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد SERVQUAL جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماریSPSS18  و به کمک آزمون‌، t مستقل انجام گرفت.

یافتهها: بر اساس نظرات شرکت‌کنندگان در پژوهش، شکاف کیفیتی در خدمات ارائه‌شده به صورت مثبت ارزیابی شد. بیش‌ترین میانگین نمره شکاف منفی مربوط به بعد پاسخگویی (02/0-) و بیش‌ترین میانگین شکاف مثبت نیز مربوط به بعد دسترسی (035/0) بود. بین متغیر دفعات مراجعه و بعد همدلی (05/0p=) ارتباط آماری معناداری مشاهده شد.

نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع بیمارستان صحرایی مورد مطالعه فراتر از انتظارات جامعه گیرنده خدمت ظاهر شده است. پیشنهاد می‌شود فرایندهای مربوط به ارائه خدمت در تمامی ابعاد کیفیت خدمات به خصوص ابعاد تضمین خدمات و پاسخگویی شناسایی‌شده و به مهندسی مجدد این فرآیندها پرداخته شود.

واژه‌های کلیدی: کیفیت، خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان صحرایی، سروکوال
متن کامل [PDF 619 kb]   (6220 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: 1391/9/13 | پذیرش: 1392/9/20 | انتشار: 1392/12/26


XML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 4 - ( زمستان 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها