:: دوره 19، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 19 شماره 6 صفحات 544-550 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته
شهلا علیاری، آرمین زارعیان، آراسب دباغ مقدم، میثم حسینی امیری*
گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، mahoseini@muq.ac.ir
چکیده:   (1267 مشاهده)
زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که تعداد قابل ‌توجهی از جوانان ایرانی در زمان بدو ورود به خدمت نظام وظیفه سربازی دارای اضافه وزن و چاق می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه KAP در دو مرکز نظامی در استان یزد (سال 1395) انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 94 سرباز وارد مطالعه شدند. میزان دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن با پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته روا و پایا اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار دانش 34/1 ± 3/8، شدت درک شده 9/1 ± 7/10، حساسیت درک شده 69/1 ± 1/9 و خودکارآمدی درک‌شده 30/2 ± 11/10 بود. همبستگی مستقیم معنی‌داری بین نمره دانش سربازان و شدت درک‌شده وجود دارد (021/0 =p). اما بین دانش و اثربخشی درک شده رابطه معکوس معنی‌داری وجود داشت (04/0 =p). نتایج مطالعه نشان داد، اثربخشی درک شده و عملکرد رابطه مستقیم معنی‌داری دارند (001/0 >p).
نتیجه‌گیری: سربازان از دانش، نگرش و عملکرد ایده‌آلی در مورد مدیریت چاقی برخوردار نمی‌باشند. بنابراین استفاده از مداخلات آموزشی مناسب به منظور ارتقاء این متغیرها در سربازان چاق و دارای اضافه وزن در طی دوره خدمت نظام وظیفه توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: فرآیند موازی توسعه یافته، چاقی، دانش، نگرش، رفتار، سرباز.
متن کامل [PDF 960 kb]   (271 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها