:: دوره 19، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) ::
جلد 19 شماره 6 صفحات 544-550 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان چاق در مورد مدیریت چاقی براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته
شهلا علیاری، آرمین زارعیان، آراسب دباغ مقدم، میثم حسینی امیری
گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، mahoseini@muq.ac.ir
چکیده:   (957 مشاهده)
زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که تعداد قابل ‌توجهی از جوانان ایرانی در زمان بدو ورود به خدمت نظام وظیفه سربازی دارای اضافه وزن و چاق می‌باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن براساس مدل فرآیند موازی توسعه یافته انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه KAP در دو مرکز نظامی در استان یزد (سال 1395) انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 94 سرباز وارد مطالعه شدند. میزان دانش، نگرش و عملکرد سربازان در مورد مدیریت چاقی و اضافه وزن با پرسشنامه‌های پژوهشگر ساخته روا و پایا اندازه‌گیری شد. یافته‌ها با آزمون‌های آماری توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار دانش 34/1 ± 3/8، شدت درک شده 9/1 ± 7/10، حساسیت درک شده 69/1 ± 1/9 و خودکارآمدی درک‌شده 30/2 ± 11/10 بود. همبستگی مستقیم معنی‌داری بین نمره دانش سربازان و شدت درک‌شده وجود دارد (021/0 =p). اما بین دانش و اثربخشی درک شده رابطه معکوس معنی‌داری وجود داشت (04/0 =p). نتایج مطالعه نشان داد، اثربخشی درک شده و عملکرد رابطه مستقیم معنی‌داری دارند (001/0 >p).
نتیجه‌گیری: سربازان از دانش، نگرش و عملکرد ایده‌آلی در مورد مدیریت چاقی برخوردار نمی‌باشند. بنابراین استفاده از مداخلات آموزشی مناسب به منظور ارتقاء این متغیرها در سربازان چاق و دارای اضافه وزن در طی دوره خدمت نظام وظیفه توصیه می‌شود.
واژه‌های کلیدی: فرآیند موازی توسعه یافته، چاقی، دانش، نگرش، رفتار، سرباز.
متن کامل [PDF 960 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها