:: دوره 19، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) ::
جلد 19 شماره 2 صفحات 152-157 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی
جهانگیر کرمی، پیمان حاتمیان* ، آسیه مرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ، hatamian152@gmail.com
چکیده:   (1681 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش سربازان در امنیت کشور مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی سربازان در پادگان های نظامی شهر کرمانشاه انجام شد.
روش‌ها: روش پژوهش  توصیفی-همبستگی بود. نمونه مورد بررسی شامل 435 نفر از سربازان در حال خدمت در پادگان های نظامی شهر کرمانشاه در سال 1395 بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از  پرسشنامه های شخصیتی "آیزنک" بزرگسالان و پرسشنامه افکار خودکشی "بک" مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و تحلیل همبستگی پیرسون و توسط نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج یافته های به دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک با گرایش به خودکشی در سربازان وجود دارد. بدین معنا بین سایکوتیک و نوروتیسم با نمره کل افکار خودکشی به ترتیب ضریب همبستگی 41/0 و 39/0 وجود دارد که هر دو در سطح 001/0 P<معنادار هستند.
نتیجه‌گیری: بنابر این با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که ویژگی های شخصیتی نوروتیسم و سایکوتیک توان پیش بینی گرایش به خودکشی سربازان را دارند. به این صورت که هر چقدر خصیصه های نوروتیک و سایکوتیک بیشتر باشد گرایش به خودکشی نیز بیشتر و بالعکس.
واژه‌های کلیدی: سربازان، نوروتیسم، سایکوتیک، خودکشی
متن کامل [PDF 548 kb]   (759 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۶


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 2 - ( خرداد و تیر 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها