:: دوره 19، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) ::
جلد 19 شماره 5 صفحات 451-459 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی: مطالعه موردی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی
احسان تیمورزاده، محمد کریم بهادری، پریسا مهدی زاده، مریم یعقوبی
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران ، bahadori_57@yahoo.com
چکیده:   (2711 مشاهده)
زمینه و هدف: رهبری اخلاقی به عنوان یکی از رویکردهای نوین رهبری دربرگیرنده روش‌های مدیریت و رهبری است که در آن حقوق و شأن کارکنان به ‌عنوان انسان مورد ارزش و احترام قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی و سبک های رهبری بر تعهد سازمانی در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی شهر تهران انجام گرفت.
روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر در سال 1395 در شهر تهران انجام شد. جامعه پژوهش شامل کارکنان یک سازمان بهداشت و درمان نظامی بود که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد مقیاس رهبری اخلاقی Brown (مدل سه بخشی کارکنان)، پرسشنامه رهبری چند عاملی  Bass & Avolioو پرسشنامه تعهد سازمانی M‏eyer & Allen  استفاده گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 16.0 و برای تحلیل رابطه مولفه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18.0 استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین تعهد سازمانی در افراد مورد مطالعه (تعداد کل 230 نفر، 146 مرد) برابر با 9/4 ±6/71 بوده است. همچنین بیشترین نمره تعهد سازمانی در کارکنان مورد مطالعه مربوط به بعد تعهد هنجاری بوده است. درخصوص سبک رهبری، نتایج نشان داد که سبک رهبری غالب به ترتیب سبک رهبری تحول آفرین و تبادلی بوده است. همچنین در خصوص رهبری اخلاقی، نتایج نشان داد میانگین نمره سبک رهبری اخلاقی مدیران از دید کارکنان مورد مطالعه 89/6 ±8/36 بوده است. نتایج برازش مدل نشان داد که متغیرهای مستقل 22 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته تعهد سازمانی را پیش بینی کردند.
نتیجه‌گیری: با توجه به کسب نمره بالای تعهد سازمانی در دانشگاه نظامی مورد بررسی می توان نتیجه گرفت که بکارگیری رهبری اخلاقی و سبک رهبری تحول آفرین توانسته اثربخش بوده و اثر مستقیمی بر تعهد کارکنان داشته باشد. رهبری اخلاقی در این سازمان نظامی با برقراری ارتباطات اخلاقی (روابط بین فردی) و جدیت در توجه به اخلاقیات در سازمان توانسته بر وابستگی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان بیافزاید. از این رو مدیران با آگاهی از میزان و نوع تعهد کارکنان می‌توانند در جهت بهبود و افزایش عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی و اجتماعی و همچنین اهداف فردی کارکنان بهره برداری مناسبی را بعمل آورند.
واژه‌های کلیدی: رهبری اخلاقی، سبک رهبری، تعهد سازمانی، بهداشت و درمان، نظامی
متن کامل [PDF 790 kb]   (1707 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۶


XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 5 - ( آذر و دی 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها