مجله طب‌نظامی- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هزینه انتشار مقاله
مقالاتی که از تاریخ 1398/01/12 به مجله طب نظامی ارسال میشود، در صورت پذیرفته شدن برای چاپ، مشمول پرداخت هزینه می شوند. این هزینه برای مقالات اصیل، مروری و مقاله کوتاه معادل 300 هزار تومان و برای سایر انواع مقالات 200 هزار تومان می باشد. هزینه مذکور پس از پذیرش مقاله دریافت می گردد. نویسنده مسئول می بایست رسید واریز هزینه را به ایمیل مجله (milmedjournalgmail.com) ارسال نماید.
دوماهنامه طب نظامی

بسمه تعالی

با کمال افتخار به اطلاع می رساند دوماهنامه علمی پژوهشی طب نظامی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در پایگاه اسکوپوس و همچنین NLM Cataloge نمایه میگردد.

مجله طب نظامی

بسمه تعالی
با کمال خرسندی به اطلاع می رساند، با توجه به حجم گسترده مقالات دریافتی و همچنین اخذ مجوزهای لازم، مجله طب نظامی از ابتدای سال 1396 به صورت دوماهنامه چاپ میگردد.
دوماهنامه طب نظامی

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.91.42.fa
برگشت به اصل مطلب