مجله طب‌نظامی- اخبار نشریه
اخبار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

با کمال افتخار به اطلاع می رساند دوماهنامه علمی پژوهشی طب نظامی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در پایگاه اسکوپوس و همچنین NLM Cataloge نمایه میگردد.

مجله طب نظامی

بسمه تعالی
با کمال خرسندی به اطلاع می رساند، با توجه به حجم گسترده مقالات دریافتی و همچنین اخذ مجوزهای لازم، مجله طب نظامی از ابتدای سال 1396 به صورت دوماهنامه چاپ میگردد.
دوماهنامه طب نظامی

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.91.42.fa
برگشت به اصل مطلب