مجله طب‌نظامی- شناسنامه مجله
مشخصات مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دوماهنامه علمی پژوهشی طب‌ نظامی  وابسته به دانشگاه و پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه ­الله (عج) می باشد.

ISSN: 1735-1537

e-ISSN: 1735-7667

  مدیر مسئول: دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد دانشکاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)

  سردبیر: دکتر علیرضا جلالی فراهانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)

اعضای هیئت تحریریه:

  دکتر مصطفی قانعی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

دکتر مرتضی ایزدی  (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر بهزاد عین الهی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر غلامرضا پورحیدری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر محمدرضا صفری‌نژاد (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی ارتش )

  دکتر جعفر اصلانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر سیدمؤید علویان (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر علی فتحی‌آشتیانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر سیدرضا حسینی‌دوست (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر عوض حیدرپور (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران )

  دکتر علی مهرابی‌توانا (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج )

  دکتر نادر مقصودی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

  دکتر احمدرضا جمشیدی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران )

  دکتر بهرام عین‌الهی (دانشیار، علوم پزشکی شهید بهشتی )
دکتر نعمت الله جنیدی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... عج)

دبیر اجرایی مجله: دکتر سید رضا حسینی (Ph.D)

 آدرس دفتر مجله:

 تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، کوچه شهید نصرتی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دفتر مدیریت نشریات

  پست الکترونیک:  milmedjournalgmail.com

mmjbmsu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله طب‌نظامی:
http://militarymedj.ir/find.php?item=1.92.35.fa
برگشت به اصل مطلب