:: دوره 22، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) ::
جلد 22 شماره 12 صفحات 1280-1287 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مداخله آموزشی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب
تکتم سعیدی تفت ، فاطمه کشمیری ، سیدجلیل میرحسینی ده آبادی ، فاطمه آقایی ، سارا جام برسنگ ، حسینعلی صادقیان*
گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد، یزد، ایران ، Sadeghian.hossein@gmail.com
چکیده:   (370 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاری یکی از حرفه ­های پراسترس است که رشد مهارت­های مدیریت استرس در آنها برای کاهش استرس ضرورت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر روش­های مشارکتی بر مدیریت استرس در پرستاران جراحی قلب انجام شد.
روش­ ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی با طرح قبل از مداخله و یک­ماه پس از مداخله با جایگزینی تصادفی است. جامعه آماری، شامل 42 پرستار شاغل در بخش­ های جراحی قلب، اتاق عمل و ICU قلب بیمارستان افشار یزد در سال 1398 بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ مشخصات فردی و اجتماعی و پرسشنامه­ استرس پرستاری (NSS) صورت گرفت. مداخله آموزشی بر روی گروه آزمون در طی 2 جلسه به مدت 8 ساعت به صورت کارگاه آموزشی انجام شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS ویرایش 16 تحلیل شد..
یافته ­ها: میانگین نمره ابعاد استرس شغلی پرستاران بعد از مداخله نسبت به قبل از آن در گروه مداخله 2/36±6/88 نسبت به گروه کنترل 5/13±11/65کاهش معناداری داشته است (0/004˂p). به عبارت دیگر پرستارانی که در برنامه‌های آموزشی مدیریت استرس قرار گرفتند، استرس شغلی کمتری را گزارش دادند.
نتیجه ­گیری: شرکت پرستاران در برنامه‌های آموزشی مدیریت استرس، موجب کاهش استرس شغلی آنها در بخش­­های جراحی قلب شد. لذا پیشنهاد می‌شود که مدیران پرستاری نسبت به برگزاری برنامه­ های مدیریت استرس در جهت ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری در محیط ­کار اقدام نمایند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت استرس، استرس شغلی، پرستاران، جراحی قلب.
متن کامل [PDF 919 kb]   (146 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: 1399/5/6 | پذیرش: 1399/12/19 | انتشار: 1399/12/19XML   English Abstract   Printدوره 22، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها