:: دوره 23، شماره 9 - ( آذر 1400 ) ::
جلد 23 شماره 9 صفحات 749-738 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی-24 (PCQ–24) در یک واحد نظامی
حمید محسن آبادی ، علی فتحی آشتیانی* ، محمد جواد احمدی زاده
مرکز تحقیقات علوم رفتاری، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌‌ الله (عج)، تهران، ایران ، afa1337@gmail..com
چکیده:   (454 مشاهده)
زمینه و هدف: سرمایه روانشناختی یک ظرفیت روانشناختی مثبت است و چهار مؤلفه خودکارآمدی، امید، تاب‌آوری و خوش‌بینی را در بر می‌گیرد. پرسشنامه سرمایه روانشناختی متداول‌‌ترین معیار برای ارزیابی سرمایه روانشناختی در محیط کار است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه روانشناختی-24 (PCQ–24) بود.
روش‌‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌‌های توصیفی و روانسنجی محسوب می‌‌گردد. جامعه آماری این مطالعه یکی از واحدهای نظامی مستقر در تهران بود. از این جامعه بر اساس ملاک‌‌های ورود و خروج، 310 نفر به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار‌‌های مورد استفاده شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی 24 آیتمی (PCQ24)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-42) و مقیاس رضایت شغلی عمومی (GJSS) بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا با پرسشنامه DASS-42 و روایی همگرا با پرسشنامه رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تعیین اعتبار نیز از روش‌‌های آزمون-باز‌‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده‌‌های گردآوری‌‌شده، با استفاده از نرم‌‌افزار SPSS نسخه 25 و  AMOS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌‌ها: نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی، مدل سلسله مراتبی این پرسشنامه را تأیید کرد که چهار عامل‌ مرتبه یک توسط عامل‌ مرتبه بالاتر (سرمایه روانشناختی) تبیین می‌شوند (0/03=RMSEA، 99/0=TLI، 0/99=CFI، 0/90=GFI، 1/46=x2/df). همبستگی نمره کل پرسشنامه سرمایه روانشناختی با افسردگی (0/54-)، اضطراب (0/40-)، استرس (0/40-) و رضایت شغلی (0/49) معنی‌‌دار بود (0/01>P). همچنین، همسانی درونی عوامل استخراج شده به روش آلفای کرونباخ از 0/85 تا 0/89 بود و اعتبار بازآزمایی پس از فاصله 4 هفتگی تأیید شد (سرمایه روانشناختی: 80/0=r ، 0/01>P).
نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق حاضر، پرسشنامه سرمایه روانشناختی 24 آیتمی (PCQ–24) ابزاری مناسب با خصوصیات روانسنجی قابل قبول در بین کارکنان است.
واژه‌های کلیدی: سرمایه روانشناختی، روایی و اعتبار، کارکنان نظامی، ویژگی‌‌های روانسنجی.
متن کامل [PDF 1201 kb]   (165 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: 1399/11/6 | پذیرش: 1400/8/22 | انتشار: 1400/9/19XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 9 - ( آذر 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها