:: دوره 23، شماره 9 - ( آذر 1400 ) ::
جلد 23 شماره 9 صفحات 763-757 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و سازگاری هیجانی با استرس و فشار عصبی
سیدعلیرضا موسوی* ، جمال الدین الوانی، میترا قاسمی پناه
دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، فیروزآباد، ایران ، alimosavi1396468@yahoo.com
چکیده:   (257 مشاهده)
زمینه و هدف: استرس یکی از عمده‌­ترین مسائل پزشکی و اجتماعی روز است. استرس در مفهوم عام آن عاملی است که همواره تعادل فیزیکی و روانی ما را به هم زده و با ایجاد مشکلات روانی، کارایی ما را در ابعاد مختلف زندگی-شغلی، خانوادگی و اجتماعی کاهش می‌­دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سازگاری هیجانی و تنظیم شناختی هیجان با استرس و فشارعصبی است.
روش‌ها: این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1399 انجام شده است. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان­‌های 576 ارتش و نیروی­دریایی سپاه شیراز به تعداد کل 227 نفر است. به استناد فرمول کوکران تعداد 143 نفر از پرستاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­‌گیری به‌صورت تصادفی ساده در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده می­‌باشد که در آن از مقیاس طیف 5 گزینه‌­ای لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ  پایایی پرسشنامه 0/88 محاسبه و روایی (کمی) آن نیز با استفاده نظر خبرگان به­‌دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون اسپیرمن استفاده و آنالیزهای آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیر مستقل سازگاری هیجانی با میانگین 4/76 و انحراف معیار 1/06، متغیر مستقل تنظیم شناختی هیجان با میانگین 4/23 و انحراف معیار 11/1 و متغیر وابسته استرس و فشار عصبی با میانگین 4/81 و انحراف معیار 1/08 است. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین سازگاری هیجانی با فشار عصبی 0/57- در سطح معناداری (0/05و بین تنظیم شناختی هیجان با فشار عصبی 0/46- در سطح معناداری محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته­‌های پژوهش می‌­توان نتیجه­‌گیری کرد که با افزایش سازگاری هیجانی و تنظیم شناختی هیجان، استرس و فشار عصبی در پرستاران کاهش می­‌یابد. پرستاران محترم می­‌توانند با افزایش توانایی کنترل هیجانات، برقراری روابط مناسب و درک دیگران، توانایی تحمل ناکامی و شکست را در خود افزایش و باعث کاهش استرس و فشار عصبی شوند.
واژه‌های کلیدی: سازگاری هیجانی، تنظیم شناختی، هیجان، استرس.
متن کامل [PDF 818 kb]   (104 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: طب نظامی
دریافت: 1399/12/5 | پذیرش: 1400/9/8 | انتشار: 1400/9/19XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 9 - ( آذر 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها